MENU
Bil.
Aplikasi
Bilangan Transaksi (Jul - Dis 2016)
Jul
Ogs
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
1
Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas
10
11 10 13 12 10            
32
2
Semakan penyata sewaan dan cetakan bil secara elektronik (e-sewa)
8
9 5 6 14 11            
27
3
Semakan penyata, cetakan dan bayaran bil secara elektronik (e-Cukai)
10
11
10
13
20
16
           
40
4
Semakan penyata lesen dan cetakan bil (e-Lesen)
15
17
10
13
25
21
           
50
5
Semakan bayaran pembekal secara elektronik (e-pembekal)

5

5 4 5 5 4            
14
6
OSC Online
40
45 36 48 42 36            
112
 
Jumlah
85
100 88 100 75 100            
357