MENU

19 Julai : Ops penebangan pokok di jalan Bahau- Rompin (berhampiran BHP Bahau) yang melibatkan pokok mati dan berisiko. Ops dijalankan oleh MPJL dengan kerjasama JKR Daerah Jempol dan KTMB telah bermula jam 11.00 malam dan selesai jam 7.00pagi bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang memberikan kerjasama secara langsung atau tidak langsung.