MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

(PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH JEMPOL BAGI DISEMBER TAHUN 2017.

BIL

URUSAN

TEMPOH

JUMLAH YANG DITERIMA

JUMLAH YANG DILAKSANA MENGIKUT SASARAN

JUMLAH TIDAK MENCAPAI SASARAN

PENCAPAIAN

(%)

ULASAN

1

Lesen Iklan

1 Jam

369

369

-

100

 

2

Lesen

Perniagaan Tidak

 Berisiko

1 Hari

713

713

-

100

 

3

Lesen Papan Iklan Luar

1 Hari

15

15

-

100

 

4

Lesen Penjaja

1 Minggu

51

51

-

100

 

5

Lesen Perniagaan Berisiko

1 Bulan

4

3

-

75

Dokumen tidak lengkap

6

Ulasan Pra Rundingan

 Kebenaran Merancang

2 Minggu

1

1

-

100

 

7

Ulasan Permohonan Tanah

 Kerajaan

2 Minggu

-

-

-

-

 

8

Permohonan Semakan Zoning

 Dan RTD

1 Jam

4

4

-

100

 

9

Pembelian Pelan Pembangunan

 Kawasan

1 Jam

4

4

-

100

 

10

Pelan Sambungan dan

 Ubahsuai RumahTeres

2 Minggu

1

1

-

100