MENU

BIL

URUSAN

TEMPOH

JUMLAH YANG DITERIMA

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT SASARAN

JUMLAH TIDAK MENCAPAI SASARAN

PENCAPAIAN
(%)

ULASAN

 11

 Pelan Sambungan dan
 Ubahsuai Bangunan Biasa

1 Bulan

15

14

1

94

Dokumen tidak lengkap

12

 Pelan Bangunan Sesebuah

1 Minggu

2

2

-

100

 

13

 Tawaran SebutHarga Dari
 Tarikh Iklan

1 Bulan

25

25

-

100

 

14

 Perakuan Tuntutan Projek

1 Minggu

3

3

-

100

 

15

 Pelan Lampu Awam

1 Minggu

2

2

 

100

 

16

 Pelan Kerja Tanah

1 Minggu

2

2

-

100

 

17

 Pelan Jalan dan Parit

1 Minggu

5

1

4

20

Dokumen tidak lengkap

18

 Maklum balas Aduan
 Pelanggan

2 Hari

20

12

8

84

Dalam TINDAKAN

19

 Aduan Mengenai Sampah
 Dan Kecemasan

24 Jam

24

24

-

100

 

20

 Makluman keatas Tindakan 
 Penyelesaian Aduan

7 Hari

12

12

-

100