MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH JEMPOL BAGI SEPTEMBER TAHUN 2016.
 

BIL

URUSAN

TEMPOH

JUMLAH YANG DITERIMA

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT SASARAN

JUMLAH TIDAK MENCAPAI SASARAN

PENCAPAIAN
(%)

ULASAN

1

 Lesen Iklan

1 Jam

7

7

-

100

 

2

 Lesen 
 Perniagaan Tidak
 Berisiko

1 Hari

20

18

2

93.75

Dokumen tidak lengkap

3

 Lesen Papan Iklan Luar

1 Hari

1

1

-

100

 

4

 Lesen Penjaja

1 Minggu

15

15

-

100

 

5

 Lesen Perniagaan Berisiko

1 Bulan

4

1

3

25

Ditangguhkan dalam mesyuarat kerana tidak menepati syarat-syarat permohona lesen

6

 Ulasan Pra Rundingan
 Kebenaran Merancang

2 Minggu

22

18

4

81

Dokumen tidak lengkap

7

 Ulasan Permohonan Tanah
 Kerajaan

2 Minggu

3

1

2

33

Dalam tindakan

8

 Permohonan Semakan Zoning
 Dan RTD

1 Jam

8

8

-

100

 

9

 Pembelian Pelan Pembangunan
 Kawasan

1 Jam

6

6

-

100

 

10

 Pelan Sambungan dan 
 Ubahsuai RumahTeres

2 Minggu

10

10

-

100