MENU

18 Julai : Kerja-kerja penebangan pokok di Taman Tunku Puan Chik yang menyebabkan kerosakan pada jalan serta merbahaya terutamanya ketika waktu hujan kerana terdapat dahan yang telah reput.