MENU

Bil

No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga

Harga Tawaran (RM)

1.

MDJL/SH/32/2018

RM 173,928.00

2.

MDJL.400-8/4/60

RM 57,419.00

TARIKH :- 26 DISEMBER 2018