MENU

Bil

No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga

Harga Tawaran (RM)

1.

MDJL 400-8/4/29

RM 71,100.00

2.

MDJL 400-8/4/30

RM 12,500.00

3.

MDJL 400-8/4/31

RM 13,500.00

4.

MDJL 400-8/4/37

RM 1,200.00

5.

MDJL 400-8/4/38

RM 1,200.00

Maklumat lanjut berkaitan syarikat dan tajuk kerja Klik Disini.