MENU

SATU TEMUDUGA GERAI BAGI PERMOHONAN BARU ANJUNG SELERA BATU KIKIR AKAN DIADAKAN PADA

TARIKH :- 8 MAC 2017 (RABU)

WAKTU :- 9.00PAGI - 5.00 PETANG

TEMPAT :- DEWAN MAJLIS DAERAH JEMPOL

 

(SESI TEMUDUGA TELAH DIHANTAR MELALUI SISTEM PESANAN RINGKAS KEPADA SEMUA PEMOHON)