MENU

Sumber Kuasa

 

Secara umumnya sumber kuasa Majlis Daerah Jempol adalah melalui Warta Kerajaan Pada 10 Ogos 1980 di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (akta 171). Di samping itu terdapat juga lain-lain akta, arahan, pekeliling dan surat pekeliling yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa iaitu seperti berikut : 

  1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MDJL) 1987

  2. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1986

  3. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992

  4. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan raya (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990

  5. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDJL) 1987

  6. Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu-Kerbau (MDJL) 1987

  7. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDJL) 1988

  8. Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan, Perindustrian Dan Lain-Lain Profesion (MDJL) 1981

  9. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDJL) 1986

  10. Undang-Undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (MDJL) 1987