MENU

e-Lesen menyediakan kemudahan untuk membuat semakan penyata lesen dan cetakan bil secara elektronik.

  

 Sila klik log masuk untuk ke Sistem e-lesen Majlis Daerah Jempol.