MENU
e-Aduan menyediakan kemudahan untuk membuat semua aduan berkaitan  maasalah jalan raya, longkang, sampah dan lain-lain 
 
 

 Sila klik log masuk untuk ke Sistem e-Aduan Majlis Daerah Jempol.